Home

 Private Security Association (PSA) vzw - asbl

                                                                                                                   

 
Van harte welkom op onze website voor de interne bewakings- en veiligheidsdiensten.


PSA vormt een discussieforum voor de interne bewakingsdiensten uit een zo groot mogelijk aantal sectoren. Zowel industriële ondernemingen, de dienstensector, als het onderwijs en social profit organiseren interne bewaking. De leden van PSA komen uit elk van deze sectoren. Naast zeer grote industriële ondernemingen uit o.a. de petrochemie, de farmaceutische sector en de edelmetalen, hebben ook de universiteiten, ziekenhuizen, distributiebedrijven, media, banken, provinciebesturen en het openbaar vervoer zich al aangesloten. Al deze leden hebben samen een enorme beroepservaring in bewaken en beveiligen en bovendien beschikken zij elk over een groot netwerk aan contacten. De leden van de vzw werken samen om de kwaliteit te verhogen van de diensten die interne bewakingsdiensten leveren aan de eigen onderneming of organisatie. Aanvullend is de vereniging ook representatief voor alle interne bewakingsdiensten in de relatie naar de overheid toe - en in het bijzonder naar Binnenlandse Zaken - Directie Private Veiligheid. 

 
Bienvenue sur notre site pour les services internes de gardiennage et de sécurité.
 
PSA constitue un forum de discussion pour les services internes de gardiennage de nombreux secteurs d'activité. Tant les entreprises industrielles et de services que l'enseignement et les organismes sociaux organisent une surveillance interne. Les membres de PSA viennent de ces différents secteurs. A côté de très grandes entreprises industrielles comme la pétrochimie, le secteur pharmaceutique et la métallurgie, nous comptons aussi des universités, des hôpitaux, des entreprises de distribution, des médias, des banques, des administrations provinciales et des sociétés de transports publics. Tous ces membres possèdent ensemble une expérience considérable dans la sécurité et la surveillance et de plus, disposent d'un réseau important de contacts. Les membres de l'association collaborent afin d'accroître la qualité des services rendus par  les organes internes de gardiennage au sein de leur entreprise ou organisation. L'association représente également tous les services internes de gardiennage auprès des autorités - et en particulier auprès du SPF Intérieur - Direction Sécurité Privée.

Delphine Beatse
voorzitter

 
 

Website: www.psavzw.be
E-mail: psa@belgiantrain.be
Maatschappelijke zetel: B-PT.3 10-14 - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0479.980.051
RPR Brussel